Vẻ đẹp hoa sen

Vẻ đẹp của hoa sen Hoa sen rất đặc biệt vì là loài duy nhất vừa nở hoa là đã có cả quả và hạt. Hoa...