Phản ánh chất lượng hàng hóa

Khi có phản ánh về chất lượng hàng hóa trên website của Công ty TNHH Thiên Nhiên Tâm, Quý khách vui lòng liên hệ với công ty qua các kênh sau:

1. Hotline: 0908797822
2. Địa chỉ email: thiennhientam@gmail.com
3. Gửi thư về Bộ phận Chăm sóc khách hàng - Công ty TNHH Thiên Nhiên Tâm, địa chỉ: 41 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
4. Phản ánh trực tiếp tại Trụ sở chính của Công ty TNHH Thiên Nhiên Tâm, địa chỉ: 41 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng - Công ty TNHH Thiên Nhiên Tâm sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý mọi phản ánh về chất lượng hàng hóa trên website của Công ty TNHH Thiên Nhiên Tâm trong vòng 07 ngày làm việc.

add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){