Chính sách kiểm hàng

Để quyền lợi của khách hàng được bảo vệ tối đa khi mua sản phẩm trên thiennhientam.com, chúng tôi có chính sách hỗ trợ khách hàng được kiểm tra, xem hàng, đồng kiểm với nhân viên giao hàng khi nhận hàng.

Khi bạn nhận được gói hàng từ nhân viên giao hàng, bạn được phép kiểm tra ngoại quan về sản phẩm trước khi thanh toán. Bạn có quyền kiểm tra xem sản phẩm có đúng như bạn đã đặt hàng không; số lượng, model có giống với mô tả không; sản phẩm có bị bể vỡ, móp méo trong quá trình vận chuyển không.

Nếu nhân viên giao hàng đề nghị bạn ký xác nhận vào biên bản xác nhận đồng kiểm để xác nhận bạn đã kiểm tra và nhận đầy đủ sản phẩm, bạn nên sử dụng hết những quyền lợi được hưởng trong chính sách đồng kiểm của thiennhientam.com trước khi ký.

Trường hợp bạn thấy sản phẩm không đúng hoặc có dấu hiệu hư hỏng, bạn có quyền từ chối nhận hàng.

add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){