Bài thơ Hoa và rác

Ta thấy hoa có rác
Ta thấy rác là hoa
Ta thấy người và ta
Vòng nhân duyên bất tận
Ta thấy đời lẩn quẩn
Ra vào cửa tử sanh
Ngày trôi qua mong manh
Hoa tàn lại thành rác
Ta rời xa bến giác
Ta ngụp lặn biển mê
Câu kinh dài lê thê
Ta niệm hoài không thuộc
Ta đi không thắp đuốc
Mò tìm vết chân như
Chỉ thấy bóng phù hư
Từ tâm ta vọng khởi
Ngày mai còn vời vợi
Ngày hôm qua xa rồi
Hiện tại tỉnh thức thôi
Ta quay về chánh niệm
Bây giờ không tìm kiếm
Không có người, có ta
Không thấy rác, thấy hoa
Rác, hoa, người là một.

Hoa và rác (Diệu Linh)

Nguồn: Youtube Lý Tú Anh
https://www.youtube.com/watch?v=BbGdaeQBiq0