Thiền trà

Thiền trà là thiền tập trong khi uống trà. Có khi ta để ra hai giờ đồng hồ để chỉ uống một chén trà và ăn một cái bánh nhỏ.

Trong khi dự thiền trà, ta thấy thoải mái, an lạc và hạnh phúc. Ta hoàn toàn sống trong giờ phút hiện tại giữa sự có mặt của những người thân. Khi uống trà, với tất cả ý thức bạn nâng chén trà lên và thầm đọc bài kệ uống trà:

"Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây."

Giây phút này, thân và tâm bạn đều có mặt một cách rõ ràng trong buổi thiền trà.

Bạn thấy được bạn đang ngồi đây, cùng với các bạn khác, hai tay nâng chén trà, lòng không bị vướng mắc vào quá khứ và vào vị lai, những ưu tư và lo toan hàng ngày của cuộc sống. Chánh niệm được nâng lên tròn và đầy như chén trà trong hai tay bạn.

(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)